Från projektering till

färdig entreprenad

Produktion med helhetsansvar

Markbolaget grävmaskin

Miljö kvalité och värderingar  

Arbetsmiljöpolicy

Vi arbetar kontinuerligt med att skapa en god arbetsmiljö där alla skall vara delaktiga. En god arbetsmiljö skapar större engagemang och trivsel. Miljöarbetet skall bedrivas på ett sådant sätt att skador och farliga material undviks.

Det skall vara tryggt, miljömedvetet och roligt att arbeta för Markbolaget i Väst AB.

Kvalitetspolicy

Vår målsättning är att överlämna felfria byggprojekt i rätt tid till rätt pris. Varje projekt skall kunna användas som referens och vara grund till framtida projektutveckling. Vi har korta beslutsvägar. Vi har också engagerade, kompetenta och kreativa medarbetare som kontinuerligt utbildas för att utvecklas. Markbolaget i Väst AB kvalitetsarbete bygger på förtroende, ansvar, engagemang och kunniga, noga utvalda medarbetare. Vi kvalitetssäkrar våra projekt genom att arbeta med en kvalitetspolicy grundad på ISO 9001.

Miljöpolicy

Markbolaget i Väst AB är ett stabilt, kompetent och framgångsrikt företag inom mark- och anläggningsarbeten. Med hjälp av vår miljöpolicy skall vi utveckla vår verksamhet och därigenom skapa nya affärsmöjligheter.

 

Markbolaget ska : 

  • Följa gällande miljölagstiftning och vara öppna i vår dialog mot omvärlden
  • Kontinuerligt förbättra miljöarbetet och utvärdera uppsatta mål
  • Påverka leverantörer och samarbetspartner i val av miljöanpassade produkter och tjänster
  • Utbilda och motivera medarbetare till att utföra sitt arbete på ett miljömässigt hållbart och ansvarsfullt sätt
  • Hushålla med naturresurser

Vi bör alla ta miljöhänsyn så att vi förebygger och minimerar negativ miljöpåverkan.

 

 

Vi gillar

Adress
Orrekulla industrigata 17A
425 36 • Hisings Kärra